Taulell

Coordinació del Balanç Social i suport a la gestió de sòcies a la XES

La XES ofereix un lloc de feina per a la coordinació del projecte de Balanç Social i la plataforma www.ensenyaelcor.org, així com de suport a l’àrea de gestió de sòcies de la Xarxa d’Economia Solidària. La persona que s’incorpori haurà de portar el lideratge tècnic del projecte de Balanç Social, cobrint diversos aspectes necessaris per al mateix: la dinamització de la comissió de Balanç Social i la participació als diferents espais de coordinació de l’entitat, l’acompanyament a les entitats en l’elaboració del Balanç Social, la gestió de les millores i incidències de la plataforma tecnològica (juntament amb l’empresa proveïdora de serveis tecnològics), la gestió i l’anàlisi de bases de dades i l’extensió del projecte a l’àmbit de l’economia social i solidària i de la responsabilitat social empresarial. Pel perfil requerit, també es demanarà que aquesta persona cobreixi algunes tasques tècniques associades a la gestió de la base de dades de sòcies i el procés d’altes i baixes. A continuació detallem les característiques del lloc de treball:

COORDINACIÓ BALANÇ SOCIAL I SUPORT A GESTIÓ DE SÒCIES: 25 HORES

Funcions

 • Coordinació i seguiment general de la campanya de Balanç Social.
 • Seguiment (no execució) de la campanya comunicativa (publicació de notícies, definició continguts butlletins) juntament amb l’equip de comunicació XES.
 • Resolució i seguiment d’incidències tècniques informàtiques juntament amb proveïdor informàtic.
 • Acompanyament a organitzacions en l’elaboració del seu Balanç Social, revisió d’informes individuals i depuració d’errors i elaboració d’informes d’avaluació de resultats.
 • Extracció i explotació estadística de dades agregades, i anàlisi per a l’elaboració d’informes.
 • Participació a la comissió tècnica de la XES i dinamització de la comissió de Balanç Social.
 • Participació a la comissió d’Auditoría Social de REAS Red de Redes
 • Gestió de la base de dades de sòcies i suport en els processos d’altes i baixes de sòcies.

Perfil requerit

 • Experiència demostrable en gestió de projectes, especialment per a entitats no lucratives.
 • Experiència demostrable en el treball d’anàlisi estadístic i explotació de dades.
 • Experiència demostrable amb plataformes tecnològiques de gestió de bases de dades.
 • Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.
 • Capacitat de treball en equip i dinamització d’espais col·lectius
 • Competències lingüístiques: nivell alt de català i castellà.
 • Recomanable titulació universitària en ciències empresarials, administració i direcció d’empresa, economia, sociologia o similars.
 • Coneixement en l’àmbit de la Responsabilitat Social Empresarial i la rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern.
 • Coneixement en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària, el consum responsable i el Mercat Social.

Es valorarà

 • Participació activa a la XES i/o ser sòcia individual o membre d’una organització sòcia.
 • Formació en facilitació i treball de processos.
 • Coneixements en perspectiva de gènere i sostenibilitat ambiental.

Procés de selecció

Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar el seu CV i una carta de motivació a laboral@xes.cat.

El termini de presentació de candidatures finalitza 15 de juny.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
XES

Data publicació:
06/06/2023

Data finalització de la oferta:
15/06/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte fix amb període de prova de 6 mesos. Jornada de 25 hores setmanals.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Salari: 19.062 euros (brut anual) / 1.588 euros (brut mensual a 12 pagues).

Més informació:
Incorporació: 15 de juliol de 2023