Cooperativa de treball sense ànim de lucre que ofereix serveis tècnics en l’àmbit de la rehabilitació i construcció d’edificis, la millora de barris i el dret a l’habitatge. Afavorim l’estalvi i l’eficiència energètica, els processos d’empoderament comunitari i la reducció de la petjada ecològica.

Principals serveis:

  • Arquitectura sostenible: Construcció, rehabilitació i reforma d’edificis amb mínima demanda energètica i materials de baix impacte ambiental.
  • Enginyeria de proximitat: Projectes d’instal·lacions i energies renovables, auditories i certificacions energètiques, i inspeccions tècniques d’edificis (ITE) i llicències d’activitat.
  • Urbanisme transformador: Planejament urbanístic i de l’habitatge orientat a fer realitat el dret a l’habitatge, promoure la cohesió social i la millora de barris.