APPel Lloc

L’APPel Lloc és una aplicació per treballar la viabilitat econòmica i arquitectònica de projectes de cohabitatge. Aquesta app és un projecte d’intercooperació entre les cooperatives Jamgo i Celobert, és de lliure accés per a grups d’autopromoció col·lectiva i està pensada per poder-la gestionar autòtomament.