Anàlisi dels espais de treball de l’ESS: cap a uns espais col·laboratius

Des de la cuina fins als lavabos, els espais comuns del Grup Ecos s’han omplert, des de fa algunes setmanes, amb un seguit de divertits cartells per convidar les persones que hi treballen a participar en un projecte molt particular.

Es tracta de l’anàlisi d’espais de treball cooperatius que ha engegat la cooperativa Raons amb diversos objectius: millorar les condicions de treball de les persones treballadores, assegurar la igualtat de gèneres, garantir l’eficiència de l’ús dels espais i impulsar les dinàmiques de treball col·laboratiu i d’intercooperació.

Després de la presentació del projecte, fa dues setmanes, el dilluns 17 de febrer va tenir lloc la segona sessió, el taller ‘Joc de Feina’ en què van participar persones de diverses cooperatives membres del grup, com Etcèteres, Calidoscoop, Labcoop, Celobert, Sostre Cívic i Crític, entre d’altres. Persones, espais i tasques van ser els eixos al voltant dels quals es va desenvolupar l’activitat a través d’un joc de cartes per explorar col·lectivament les dinàmiques actuals dels espais.

La Transformació Col·lectiva d’Espais de Treball (TCET) és un dels serveis de Raons, dissenyat per donar a les organitzacions una mirada integral d’allò que necessiten canviar en l’àmbit organitzacional i espaial i oferir les eines per poder fer-ho acompanyades de persones expertes en cadascuna de les fases del procés.

Durant nou mesos i en col·laboració amb les persones implicades, Raons analitzarà no només l’ús dels espais de treball del Grup ECOs, sinó també la relació de les persones que hi treballen. El pas següent consistirà a plantejar una estratègia de canvi que ajudi a optimitzar els espais de treball, enfortir el sentiment d’equip i afavorir la innovació en les organitzacions i empreses de l’ESS i en concret del Grup Ecos. El projecte conclourà amb la redacció d’una guia de recomanacions i consells que recollirà les conclusions de l’estudi.

Raons és un projecte d’innovació social urbana iniciat l’any 2009 que s’emmarca dins dels valors de l’economia social i solidària. Els seus serveis estan basats a pensar, construir i/o transformar col·lectivament els entorns en els quals vivim, treballem i gaudim, posant sempre les persones al centre.