Neix CEL Coop per impulsar les comunitats energètiques locals cooperatives

El 14 de febrer se celebren algunes coses, però potser no sabíeu que també és el Dia Mundial de l’Energia. Per això, avui nosaltres  celebrem el naixement de CEL Coop, un segell de qualitat format per una quarantena de cooperatives de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), entre les quals hi ha el Grup ECOS i les sòcies Arç, Celobert i Sostre Cívic.

CEL Coop té per objectius impulsar comunitats d’energia local en forma de cooperativa, avançar cap a la transició ecosocial i guanyar justícia energètica, tot oferint un acompanyament integral a les persones i entitats que vulguin crear una Comunitat d’Energia Local (CEL) cooperativa o que ja estiguin en procés de constitució.

Les CEL són iniciatives col·lectives que neixen amb la fita de generar energia renovable -elèctrica o tèrmica- i destinar-la a l’autoconsum, a entitats que tenen necessitats energètiques o a col·lectius que es troben en risc de pobresa energètica.

Amb la constitució de CEL Coop, el cooperativisme reivindica el model cooperatiu com la fórmula que millor s’ajusta a l’hora de crear una comunitat energètica local. Les cooperatives i les CELcomparteixen la majoria dels valors, com l’autoajuda, l’autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat i l’ambició de promoure una transformació ecosocial al territori. Les CEL cooperatives són entitats obertes i participatives que poden generar energia neta; reduir la factura elèctrica i el risc d’oscil·lacions en el preu de l’energia; gestionar democràticament l’energia que s’autogenera, i treballar per la justícia social energètica. A partir d’ara, a més, aquestes iniciatives ciutadanes que es trobin en procés de creació o consolidació podran gaudir dels serveis de consultoria tècnica, d’acompanyament social, d’instal·lació, de gestió energètica i de seguiment legalfinancerque ofereixen les cooperatives membres del segell CEL Coop.

Un model d’èxit i de futur

Actualment, a Catalunya hi ha més de 100 comunitats energètiques que ja funcionen o que es troben en procés de creació, de les quals 49 han iniciat el procés per consolidar-se com a cooperatives. Cada dia més CEL proliferen arreu del territori i s’han convertit en una fórmula d’èxit.

N’és un exemple la CEL cooperativa de Mieres, constituïda fa poc més d’un any, i que avui integra unes 40 persones sòcies. Un altre exemple és la CEL de Balenyà, que impulsa instal·lacions fotovoltaiques a diferents equipaments municipals, així com un cotxe compartit, diversos punts de càrrega de cotxe, i una xarxa de calor i fred basada en energia geotèrmica. També destaca la multiplicació de comunitats energètiques impulsades per les cooperatives agràries de Catalunya, com la cooperativa de Falset Marçà, que va néixer el 2023 per compartir energia fotovoltaica entre els seus socis.

Aquestes iniciatives col·lectives locals esdevindran clau els anys vinents per afavorir la transició d’un model energètic centralitzat –oligopòlic– cap a un model més descentralitzat i autogestionari. Són, en definitiva, un mitjà per lluitar contra la pobresa energètica que permet una certa sobirania energètica, un aprofitament directe dels recursos propis i una millora en la democratització de la gestió de l’energia.