14 / 01 / 2019

Casp 43: cinc anys de cooperativisme transformador a la ciutat de Barcelona

La feina que dia a dia fan moltes cooperatives i organitzacions de l’economia solidària és clau per canviar les relacions econòmiques i socials dominants, que generen explotació i patiment. Aquestes entitats són el bressol d’un nou mercat laboral, social, de consum… en definitiva, d’una nova societat més justa i democràtica.

L’ecosistema d’entitats que des del 2013 compartim sostre al carrer Casp, 43 és una bona mostra d’aquesta vocació de transformar el neoliberalisme voraç en un model econòmic i social més sostenible, que situï les necessitats humanes en primer pla. Una vintena de cooperatives d’habitatge, d’arquitectes, de periodistes, de sociòlogues, de científiques, d’economistes, d’advocades, i una desena d’associacions d’antropòlogues, de defensa dels drets bàsics… compartim des de fa més de cinc anys aquest espai de cotreball i procurem, amb la nostra pràctica quotidiana, canviar la nostra relació amb el treball, amb l’economia i amb l’entorn.

Les més d’un centenar de persones que treballem, compartim i habitem Casp, 43 estem convençudes que allò personal és polític, i per això intentem portar el canvi en què creiem també al nostre nostre lloc de feina. En aquest article volem aportar unes quantes dades sobre la feina què fem les organitzacions i empreses que compartim aquest espai, amb l’objectiu de desmuntar alguns tòpics que pesen sobre la funció social de les cooperatives, empreses i entitats de l’Economia Social i Solidària (ESS).

No, Casp 43 no és un “hòlding”
Un ‘holding’ és una societat comercial que administra la propietat d’altres empreses. També pot ser una agrupació d’empreses de capitals comuns que s’uneixen per maximitzar els recursos i els beneficis. A Casp, 43 ens situem, precisament, als antípodes d’aquest model: som una casa compartida per 22 organitzacions on cada una –ja sigui cooperativa, associació, projecte d’emprenedoria social…– es gestiona de manera autònoma.

A Casp, 43 no integrem les nostres comptabilitats per fer malabarismes financers ni per lucrar-nos, sinó que compartim algunes despeses bàsiques, com el lloguer o la neteja del local. Compartir sostre ens permet també ajudar-nos, cuidar-nos i intercooperar per fer néixer nous projectes híbrids i transformadors.

La varietat política de les organitzacions de Casp, 43 és tan diversa com la societat a la qual ens dirigim. Casp, 43, en definitiva, està més a prop d’un viver d’empreses, d’un hotel d’entitats o d’un ateneu cooperatiu que de qualsevol conglomerat empresarial capitalista.

Aquest espai de cotreball i d’intercooperació està gestionat des d’un inici pel Grup Cooperatiu ECOS, nascut l’any 2011. Ecos som una cooperativa de segon grau formada per divuit cooperatives sòcies de sectors d’activitat ben diversos. Ens hem agrupat per cooperar, crear mercat social plegades, i sobretot, per contribuir al benestar de les treballadores i cooperativistes que l’integrem.

Projectes que progressen, generen ocupació i fan xarxa
Les entitats que integrem Ecos som cooperatives perquè creiem que aquesta és la forma més democràtica d’autoorganitzar-nos i perquè creiem en la intercooperació en lloc de en la competència. Quan les cooperatives tenim beneficis, en lloc de lucrar-nos, els destinem a fons de reserves, a compensar les pèrdues o obrir noves activitats i, en altres casos, a enfortir altres projectes socials. Aquí teniu algunes dades del Grup Ecos:

1) Empreses i projectes que funcionen i progressen: el grup Ecos va ser creat l’any 2011 per 6 cooperatives i actualment està format per 18 cooperatives sòcies, la gran majoria de les quals són sense ànim de lucre, i la resta tenen el lucre limitat per llei.

2) Som empreses feminitzades que generem ocupació: les cooperatives d’Ecos donem feina a 196 persones, de les quals 115 són dones i 81, homes.

3) Fem xarxa amb el cooperativisme de consum: Les cooperatives sòcies agrupem, en conjunt, més de 7.000 persones sòcies de consum.

14 de les cooperatives sòcies tenim la seu a Casp, 43, i la resta ens ubiquem a l’espai de Bailèn, 5, també gestionat pel Grup Ecos, o tenim un local propi. Som sòcies del Grup Ecos les cooperatives Arç Serveis Integrals d’Assegurances; Calidoscoop; Celobert Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme; Coop de mà; Crític; Etcèteres; Facto; FemEscala; iACTA Sociojurídica; iLabSo; Jamgo; LabCoop; L’Apòstrof; Missatgers Trèvol; Nusos Activitats Científiques i Culturals; Opcions de Consum Responsable; Quèviure i Sostre Cívic.

Tant al local de Casp, 43 com a Bailèn 5 acollim altres cooperatives i associacions en règim de lloguer: són entitats que també treballen amb els criteris de l’economia solidària. Compartim sostre, entre altres, amb l’Observatori DESC, l’associació Irídia, la consultora Hobest, l’entitat FETS-Finançament Ètic i Solidari, Fiare Banca Ètica, l’Institut Català d’Antropologia; les cooperatives Bruna, CoopHalal, Perviure i Fil a l’Agulla, l’Observatori IQ i la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

No, les empreses de Casp 43 no vivim de les subvencions
Una de les idees sovint associades al sector cooperatiu és el de la seva forta dependència del sector públic. Però si fem un cop d’ull a les dades ens diu el contrari. Totes les cooperatives d’Ecos compartim la transparència en la nostra gestió. És per això que cada any elaborem el Balanç Social de la XES, una eina que mesura el nostre impacte social, ambiental, així com el nostre grau d’igualtat i de democràcia interna. El Balanç Social agregat de les nostres cooperatives, segons les dades de l’any 2017, és el següent:

1) La mitjana del salari brut de les cooperatives del Grup Ecos és de 1.343,42 euros bruts (18.190,76 euros anuals).

2) L’import total d’ingressos agregats de l’any 2017 va ser de 6.784.953 euros, per un import total de 6.321.556 euros despeses agregades.

3) L’import total de les subvencions públiques rebudes per les nostres cooperatives per part de totes les administracions (Generalitat, Ajuntaments, Estat…) va ser, l’any 2017, de 886.995 euros. Són subvencions atorgades per institucions governades per tots els colors polítics.

Perquè creiem que el suport públic al cooperativisme hauria d’anar a més
Des del Grup Ecos creiem necessari el suport públic envers aquelles iniciatives socioeconòmiques que volen resoldre les necessitats de les persones i la societat per sobre de l’ànim de lucre, que es gestionen de manera democràtica, que actuen seguint valors com la igualtat, la sostenibilitat i la solidaritat, i pretenen contribuir al canvi social. El suport públic cap a aquests projectes és habitual en molts estats europeus a diferents nivells institucionals, però a Catalunya i a la ciutat de Barcelona estem a les beceroles d’aquest model i hi ha molt camí per recórrer.

A Barcelona existeixen 4.718 iniciatives d’ESS, que representen el 7% PIB de la nostra ciutat. Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, només el 7% del volum total de la contractació municipal s’han destinat a més de 2.000 entitats que tenen aquesta forma jurídica, el que representa 40 milions d’euros. Es tracta d’un percentatge encara escàs si el comparem amb la contractació pública d’empreses mercantils. I què representa la contractació de les organitzacions de Casp, 43 en relació a tota la contractació municipal? L’any 2017 representava l’1,4% del percentatge destinat a totes les entitats de l’ESS.

Les subvencions són un instrument de totes les administracions públiques que en molts casos fan possible projectes de caràcter socials i amb voluntat de servei públic. En què s’han transformat aquests recursos a Casp 43? No pas en l’enriquiment de les entitats receptores, sinó en projectes reals, que han generat llocs de treball i han tingut impacte social. Projectes com:

1) Fons per finançar projectes d’ESS, de la Fundació Finances Ètiques i Fiare Banca Etica. Aquest fons és un conveni entre les dues entitats de finances ètiques i l’Ajuntament de Barcelona per facilitar el finançament de nous projectes i empreses d’ESS que tinguin impacte social a Barcelona. L’acord es materialitza amb l’obertura d’una línia específica de préstecs per finançar iniciatives d’ESS, que probablement tindrien dificultats en accedir als canals habituals de crèdit de les entitats bancàries.

2) Juntes Emprenem, de la cooperativa de segon grau Labcoop. El projecte, que es duu a terme a Barcelona, Euskadi, Aragó i Madrid de manera simultània, consisteix a acompanyar al llarg de 12 mesos una vintena de dones en situació de vulnerabilitat econòmica, social o cultural. Les dones reben suport en la creació d’eines personals, col·lectives i emprenedores per poder enfortir l’autonomia econòmica i millorar la qualitat de vida.

Les nostres organitzacions estem convençudes que el suport públic a un model que, a la pràctica, pot reduir les desigualtats socials, encara no és suficient. Desitgem que segueixi creixent en totes les administracions, com ha passat a diverses ciutats europees i americanes.

Barcelona, Gener de 2019.
Arç Serveis Integrals d’Assegurances; Calidoscoop; Celobert Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme; Coop de mà; Crític; Etcèteres; Grup ECOS; Facto; FemEscala; Fundació Fiare; iACTA Sociojuridica; iLabSo; Jamgo; LabCoop; L’Apòstrof; Missatgers Trèvol; Nusos Activitats Científiques i Culturals; Observatori DESC; Opcions de Consum Responsable; Quèviure; Sostre Cívic.