“ECOS té com a objectiu principal fomentar la intercooperació entre les sòcies i amb altres agents”

El grup ECOS celebra una dècada aquest 2021 i ho fa en ple moment de canvis, tant pel que fa a l’espai físic on s’ubiquen algunes de les seves cooperatives sòcies (Casp, 43), com pel que fa a la seva organització i la seva estructura interna, ara liderada per cinc dones entre les quals hi ha la Guernica Facundo Vericat i la Sandra Barrera Navarri, que formen l’equip de coordinació i gestió del grup. Elles dues formen un tàndem que s’encarrega de que tot l’engranatge d’ECOS funcioni correctament i que la tasca de les sòcies i del mateix grup es reconegui cada vegada més dins del sector de l’economia social i solidaria.

Expliqueu-nos, en primer lloc, com es defineix el grup ECOS i quina és la seva raó de ser?

S: Quan jo explico on treballo i què és el grup ECOS de forma planera per a gent que no és del món de l’economia solidària, dic que és un grup de cooperatives i que nosaltres el que fem és vetllar pels seus interessos, a través de diverses àrees: promovent la creació de nous projectes entre les cooperatives i fent que les entitats que estan aquí redueixin les seves despeses al màxim tot compartint, no només espai, sinó també altres recursos.

G: Convivim en un espai compartit, no entre totes les sòcies, i sí amb altres cooperatives i entitats amb les quals tenim valors en comú. Pel que fa a la raó de ser, ECOS té una missió empresarial d’enfortiment i de suport mutu, que assolim agrupant entitats de l’economia solidària que estan en l’àmbit dels serveis i, per altra banda, una missió més política o de compromís amb entitats d’economia solidària com la XES (aportant en comissions, fent Balanç Social, participant a la FESC) o Coop 57, aquesta segona missió consisteix a contribuir a generar mercat social.

Què entenem per Mercat Social?

Nosaltres compartim la definició de la XES de què és el mercat social. Podríem dir que és tot un entramat de relacions econòmiques -no exclusivament de compra-venda- entre empreses, persones consumidores i entitats representatives, institucions, etc. que el que fan és fomentar alternatives econòmiques al mercat capitalista hegemònic que tenim. Aquestes alternatives són més ètiques, justes, més respectuoses amb el medi ambient i amb les condicions de treball.

En el teu cas, Guernica, com ha estat el pas de Labcoop al Grup ECOS?

El juny de l’any passat acabava el pla de treball 2018-2020, encara no teníem un nou pla de treball i van haver-hi diversos canvis en el si del grup, com que la persona coordinadora va decidir que no volia continuar. Aleshores vam aprofitar per definir bé el nou pla de treball i per plantejar com volíem que fos l’ECOS del futur i el seu model de coordinació. En aquell moment, la Noe Sotus d’Etcèteres i jo vam suplir algunes funcions de coordinació entre les dues, alhora que ajudàvem a les sòcies del grup a definir el pla de treball d’ECOS pels dos propers anys. Durant aquest període vaig anar engrescant-me amb les tasques que calia fer i em vaig plantejar postular-me a la coordinació. ECOS té com a objectiu principal fomentar la intercooperació entre les sòcies i amb altres agents i vaig pensar que era tot un repte que em venia de gust assumir. En el meu cas, a més, he tingut la sort de viure els inicis del grup i sempre he estat una enamorada del grup ECOS i de Labcoop, de la qual no he deixat de ser sòcia de treball i hi segueixo dedicant una petita part de la jornada per a projectes concrets.

I aquest repte en què consisteix? Quins són els punts forts del nou Pla de Treball?

El punt número u és seguir enfortint les cooperatives sòcies; en segon lloc potenciar la intercooperació, que és l’objectiu estrella, tot i que ECOS com a tal ja és un projecte d’intercooperació i, al llarg d’aquests 10 anys, s’han generat un munt de projectes entre les sòcies que han sorgit per proximitat i afinitat. Però sabem que generar aquestes connexions entre cooperatives és més fàcil quan tens al cap el funcionament de cadascuna i pots veure les oportunitats que poden sorgir quan s’uneixen. I un altre dels objectius importants té a veure amb l’articulació d’ECOS dins del sector de l’economia social i solidària, per tal que seguim sent un referent i tinguem clars els posicionaments comuns del grup.

La Sandra i la Guernica a la porta del local de Casp

Per començar a potenciar la intercooperació, heu creat ECOSistemes. De què es tracta?

És un programa de formació i acompanyament en intercooperació que hem promogut perquè ens sembla que, amb 10 anys d’experiència i múltiples exemples de projectes d’intercooperació -alguns que han anat bé i altres que no- en el si d’ECOS, podem compartir algunes coses en un moment en què notem que moltes persones veuen en la intercooperació una estratègia d’enfortiment mutu i de potenciació de sinèrgies en aquests temps actuals. Ara hem acabat la part formativa i hem arrencat els acompanyaments de tres grups a diferents territoris, com La Nau Cooperativa (a Sabadell), l’Espai Perequartu (a Barcelona) i el Pol Cooperatiu de Sant Cugat. Tenim la sensació d’haver tocat una tecla que calia tocar, perquè no hi ha productes ni materials formatius en aquest sentit.

Com funciona ara mateix la governança del grup?

Hem intentat fer un esforç de reorganització interna perquè el major pes de representació estava en el comitè de coordinació (un òrgan de decisió en el qual poden participar-hi totes les cooperatives membres), tot i que hi havia comissions i grups de treball, però faltava diàleg entre elles i tot acabava en l’embut del comitè. Hem intentat que aquest sigui un espai més pensat per compartir posicionaments i prendre decisions i hem creat una comissió permanent, formada per cinc persones: les dues que formem l’equip de coordinació i gestió i tres persones més de diferents cooperatives, cadascuna de les quals té com a principal missió que es compleixin  tres dels objectius del pla, així com tenir cura dels espais de governança, reflexió estratègica i posicionament polític del grup.

És una nova etapa liderada 100% per dones. S’ha decidit així o ha estat per casualitat?

No és que s’hagi pretès, s’ha donat de forma orgànica, però és veritat que, en el moment que ens vam adonar que tant les persones de l’equip com les de la comissió permanent eren dones vam veure que seria un valor afegit i un punt fort. També és veritat que, de vegades, aquestes qüestions tenen una doble lectura: tant la permanent com l’equip, més enllà del lideratge, no deixem de ser la part reproductiva del grup i podríem valorar que som les dones les que ens cuidem de que la governança funcioni, que hi hagi bon ambient entre les cooperatives i que tothom se senti escoltat.

Què creieu que ha suposat la reestructuració física, passant d’ocupar dos locals a ocupar només el de Casp?

Creiem que estar totes juntes en un mateix local és positiu, tant a nivell relacional com a nivell organitzatiu. Sobretot ens permet mantenir contacte entre les sòcies en el dia a dia i fomentar així la intercooperació. També permet millorar les relacions entre les altres cooperatives i entitats que s’allotgen a Casp i les sòcies.

No obstant això, es treballa en buscar un nou local de cara al futur. Com s’avança en aquest aspecte?

De moment, com que no sabem quan tindrem aquest futur local -tot i que preveiem que en tres anys- ens imaginem un primer canvi aquí, a Casp. Arrel del projecte d’anàlisi dels espais fet per Raons, les cooperatives d’ECOS van anar dient quines necessitats tenien, tant abans com després de la pandèmia, quins desitjos i allò que en un futur creien que els aniria millor. Hem posat tot això en comú i farem una remodelació de zones: afegirem més espais de treball flexible i menys de treball fixe i tindrem més sales de reunions. També tindrem més espais de trobada informals per fer el cafè, dinar, parlar i que sorgeixin més projectes. Tot per adaptar-nos als canvis que han arribat amb la pandèmia i que la gent necessita. A més, ara tenim la terrassa arreglada, per fi -feia tres anys que reclamàvem aquestes obres a la propietat de l’edifici degut als problemes estructurals que s’havien detectat. De moment l’hem posat com a sala de reunions i estem intentant que les entitats allotjades i les entitats del grup puguin programar esdeveniments, fins i tot en cap de setmana.