Les finances ètiques es consoliden

Les finances ètiques són pràctiques d’intermediació financera que combinen la rendibilitat social i la gestió democràtica i transparent. A més, fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu.

Segons demostren les dades, recentment publicades, del Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries 2019, que mostra l’evolució del sector a Espanya durant l’últim any, les finances ètiques s’han consolidat  arreu de tot l’estat. Segons dades de l’Observatori de finances ètiques, durant l’any passat s’han concedit crèdits per valor de 1.480 milions d’euros a l’economia real, especialment adreçats a la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu.

En aquest sentit, durant la presentació virtual del Baròmetre, s’ha recordat el valor social que les finances ètiques donen als diners. En situacions de dificultat social i econòmica és quan més crèdit han atorgat les entitats financeres ètiques, en contraposició amb la banca convencional “on l’ànim de lucre i el creixement econòmic són els únics fins pels quals es treballa”, tal com explica el coordinador de l’Observatori, Sergi Salavert.

Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser de 1,84% el 2019, en contraposició amb la de la banca convencional, que es va situar gairebé tres punts por sobre, amb un 4,79%. El nombre de persones usuàries s’ha reduït un 13,83% respecte l’any anterior. Això es deu en gran part a que una de les entitats amb major pes dins de l’informe ha canviat el criteri de comptabilització d’aquesta dada. Tot i així, gairebé 200.000 persones físiques i jurídiques han estat usuàries de les finances ètiques el 2019.

Per un altre costat, el capital social captat per les entitats de finances ètiques continua per sobre dels 191 milions d’euros, fet que és fonamental per poder seguir finançant projectes transformadors d’una manera més sòlida.

El món assegurador forma part del sector financer i és, de fet, un actor inversor clau. Les dades incorporades al Baròmetre d’aquest apartat mostren com les assegurances ètiques, com la sòcia d’Ecos Arç, gestionen un volum de primes de 1.628.765.990 euros, fet que suposa un 2,5% del volum de primes total a Espanya.

A nivell d’inversions realitzades, les assegurances ètiques gestionen prop de  3.000 milions d’euros sota uns criteris mínims d’inversions responsables. En relació al volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel Segell EthSI han gestionat més de 4 milions de pòlisses durant l’any 2019. En l’àmbit de la mediació d’assegurances, les corredories ètiques tenen un volum de primes intercedides de més de 14,4 milions de euros a partir de las més de 23.000 pòlisses gestionades.