Llenguatge fàcil per a les entitats sanitàries

La cooperativa l’Apòstrof, sòcia del Grup ECOS, ha engegat una campanya per adaptar els comunicats del món sanitari al llenguatge fàcil. Amb la Covid-19, les entitats sanitàries han de comunicar molta informació sobre la malaltia, les mesures de prevenció i els consells per fer-li front. Davant d’aquesta feinada sobtada, és fàcil que s’utilitzin algunes expressions que, potser, no tothom entén. És per això que la cooperativa de comunicació l’Apòstrof s’ofereix, de manera ràpida i gratuïta per adaptar els continguts dels centres sanitaris al llenguatge fàcil i inclusiu.

Què vol dir ‘llenguatge fàcil’

Es tracta d’aplicar una tècnica de redacció per aconseguir que els textos puguin ser entesos per tothom. El llenguatge fàcil és, per tant, inclusiu. Tot canviant algunes paraules i expressions, i amb el suport d’exemples que ajudin a comprendre millor el sentit global de la comunicació, es poden crear textos més entenedors per a tota la ciutadania. Al blog de la cooperativa ofereixen més detalls sobre el llenguatge fàcil.

Si coneixeu alguna entitat que necessiti els serveis de l’Apòstrof per adaptar els seus textos al llenguatge fàcil, els podeu contactar a través del seu Telegram.