Baner Pla d'Acció ESS
28 / 05 / 2020

Mesures per front als efectes de la crisi en l’Economia Social i Solidària

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) ha posat en marxa el Pla d’Acció de l’Economia Solidària, una proposta amb mesures concretes dirigides en una primera etapa a Administracions Públiques i, pròximament, a iniciatives de l’ESS i a la ciutadania. En aquesta primera fase, s’inclouen mesures per fer front a les dificultats per a l’ESS que presenta a curt termini la crisi de la Covid-19 i mesures per blindar la política pública de suport a l’ESS i crear mecanismes per situar-la a la base d’una nova matriu productiva a mitjà termini.

Es tracta de 12 + 12 mesures especialment enfocades a evitar que s’erosioni de manera irreversible el teixit existent d’ESS “ja que és sobre aquesta base (juntament amb un sector públic reforçat) que hem de construir una nova matriu productiva al país”, expliquen les impulsores de la iniciativa.

Aquestes propostes, en la primera fase, es divideixen en mesures pal·liatives de seguretat i salut pública, fiscals, de coordinació i articulació, laborals i econòmico-financeres.

A continuació, es concreten les 12 mesures que, a mitjà i llarg termini, han de transformar l’estructura productiva per “combatre les perversions que el sistema mercantil-capitalista mostra de manera continuada”. En podeu conèixer tots els detalls en aquest enllaç.

 • Garantir la continuïtat dels processos endegats encaminats a consolidar l’ESS com a prioritat estratègica de país.
 • Facilitar el relleu cooperatiu d’empreses en fallida
 • Suport a la venda i comercialització dels productes i serveis de l’ESS, tant a particulars com a altres empreses i entitats
 • Dotació d’un fons de contingència per garantir la continuïtat de les empreses de l’ESS en sectors estratègics.
 • Accés prioritari a la contractació pública per part de l’ESS i generalització de la compra pública responsable.
 • Creació de noves línies de subvencions enfocades al manteniment i potenciació de l’ESS
 • Facilitar línies de crèdit i altres eines d’accés a finançament específiques per a l’ESS
 • Posar a disposició eines i mitjans d’assessorament de caràcter organitzatiu i estratègic per al teixit de l’ESS i la seva adaptació a la crisi.
 • Posar a disposició recursos que facilitin el funcionament d’iniciatives sociocomunitàries i les dinàmiques de solidaritat i ajuda mútua en el si de les comunitats i amb les organitzacions i col·lectius de l’ESS.
 • Posar a disposició recursos i infraestructures en desús al servei l’activitat productiva de l’ESS
 • Sistema fiscal favorable a l’ESS
 • Elaboració d’un pla de reconversió industrial per situar els sectors estratègics i l’ESS en el centre de la transformació productiva.