16 / 09 / 2019

Què és La Constructiva?

La Constructiva és una cooperativa de serveis sense ànim de lucre que té la seu a Casp 43, espai de cotreball del Grup Ecos. Impulsada per Sostre Cívic, està orientada en la construcció d’habitatges en cessió d’ús.

Segons ens explica Yon Sánchez, de la direcció de construcció i desenvolupament de la cooperativa, La Constructiva va néixer de la necessitat de Sostre Cívic en el moment que decideix tirar endavant amb la construcció d’habitatges per a usos residencials, sobretot amb els dos primers projectes de Barcelona, encara que també n’hi ha d’altres. Aquesta necessitat de gestió no va trobar resposta en empreses de l’economia social i solidària, que no té gaire representació en aquest sector, per la qual cosa es va impulsar la creació d’una constructora cooperativa.

Finalment, després de més d’un any de disseny i teorització del model, l’octubre de 2018 es va constituir La Constructiva que, com dèiem més amunt, és una cooperativa de serveis, i té com a sòcies les cooperatives d’habitatges que es van creant a través de Sostre Cívic, com ho són La Balma (projecte de 17 unitats de convivència del Poblenou) o Cohabitatge Cooperatiu (32 pisos a Roquetes).

Les cinc persones que formen La Constructiva tiren endavant amb la gestió dels serveis de construcció, que es posa en marxa quan els diferents projectes que promouen les cooperatives ja tenen el disseny, el pla, la llicència… Un cop ho tenen tot, poden optar pel model d’autoconstrucció, més clàssic; el model intermedi, en què es contracta les diferents empreses i s’internalitza la gestió, o contractar una empresa que s’encarregui de tot. I aquesta darrera opció és la que aporta La Constructiva. “És clar —ens amplia en Yon—, es pot internalitzar la gestió si és un projecte molt gran amb un calendari prou llarg, és a dir, on hi pugui haver persones amb l’expertesa necessària i sense presses. Si no es donen aquestes condicions, és millor contractar-ho a una empresa especialitzada”.

A l’hora de parlar de futur, ens expliquen que el seu objectiu no és créixer com a cooperativa, sinó contribuir a fer més gran el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i La Constructiva respon bé a les  necessitats d’aquest sector. En Yon conclou: “Nosaltres el que volem és que el model funcioni”.