Així hem impulsat el projecte pilot ECOSistemes

Com ja us hem anat explicant, enguany el grup ECOS ens hem proposat incidir en la intercooperació entre les sòcies del grup i també amb altres agents actius de l’economia solidària arreu del territori. Amb aquest propòsit, hem tirat endavant el projecte pilot ECOSistemes, a través del qual hem compartit els nostres aprenentatges, eines i coneixements sobre intercooperació a través d’un programa formatiu i d’acompanyament

Al programa hi han participat entitats i cooperatives que formen part dels pols cooperatius de Sant Cugat (Cal Temerari, Arqbag i Pol·len edicions), Terrassa, Sant Martí (Lemur, Larre, Hospice, Brots Urbans, Creatins de Pere Quartus i la gestora de la Taula Eix Pere IV), La Nau-Sabadell (L’Eixida, La Sàrria, El Teler Cooperatiu, La Productora SCCL, Chapter #2, Supercoopera, La Kuadrilla) i tres persones de La Renegà. Han participat també una quinzena de persones d’entitats que no formen part dels pols, com Filmclub i Foodcoop Barcelona.

Les sessions s’han realitzat en format online i s’han facilitat materials teòrics i pràctics a les participants, així com estudis de cas perquè coneguin exemples d’intercooperació del món de l’ESS. Algunes de les temàtiques que s’han treballat són els diferents tipus d’intercooperació, recursos per dur-la a terme, instruments de formalització de la intercooperació i eines per millorar la governança i fer-la sostenible, així com una anàlisi dels aspectes claus en l’èxit i el fracàs en la intercooperació. Les participants es mostren satisfetes amb el programa: “M’ha aportat molta informació i m’ha agradat sobretot que es busqués la participació en activitats pràctiques i a partir de casos concrets. Destaco l’eina de sociograma i el canvas social, així com la part relacionada amb governança interna i cures. Se m’ha fet curta!”, diu la Benedetta Rodeghiero, de Lemur. “La formació va resultar molt interessant, des de la part històrica i d’exemples propers fins a eines molt útils com el canvas social”, apunten des de la Politja Ecosistema Cooperatiu.

Una de les sessions fomatives d'ECOSistemes

Una de les sessions fomatives d’ECOSistemes

Acompanyaments i itineraris a mida 

A més de les sessions formatives, s’ha realitzat quatre acompanyaments presencials que han permès, en primer lloc, detectar necessitats de les entitats participants i, en segon lloc, definir un itinerari a mida on s’han treballat aspectes com la missió i visió, la governança, el pla de treball, el sociograma de les entitats i les estratègies relacionals en el si dels pols cooperatius, entre d’altres. “L’acompanyament d’ECOSistemes ens ha servit per detallar les eines necessàries organitzatives per fer que un engranatge com un pol cooperatiu funcioni. Les parts que més hem agraït han estat les finals, on ja entràvem a concretar les fórmules d’intercooperació existents i hem pogut detallar la nostra pròpia governança en relació a les entitats sòcies i les col·laboradores”, destaquen les participants del pol cooperatiu de Sant Cugat. “Em quedo amb la idea que és necessari intercooperar, ni que sigui, en alguns casos, a un nivell inicial, perquè ens fa més fortes. També amb que cal trobar geometries variables per encaixar les necessitats de totes respectant la diversitat”, diuen des de Lemur.

En paral·lel, des d’ECOSistemes estem construint una guia col·lectiva sobre intercooperació que vol ser un recull de l’essència d’alguns aprenentatges o reflexions fet durant el programa i que volem compartir amb l’ecosistema de l’economia social i solidària i específicament a aquelles que tenen en ment projectes d’intercooperació amb altres o que, per contra, no saben ni per on començar. Tot plegat amb l’objectiu d’explorar i promoure les relacions d’intercooperació i per seguir reforçant l’ecosistema de l’economia solidària.