Més de la meitat de les noves assegurances gestionades per Arç Cooperativa en un any van ser amb companyies amb el segell EthSI

2.851 noves assegurances. Aquesta és la xifra de nous contractes d’assegurança que Arç Cooperativa, sòcia del Grup ECOS, va tramitar el 2021 a través de companyies asseguradores i mutualitats certificades amb el segell Ethical and Solidarity Based Insurance (EthSI).

Per primer cop d’ençà que existeix la certificació, aquesta corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’ESS, ha aconseguit que els nous contractes d’assegurança amb entitats certificades hagin superat el llindar del 50% de tota la nova producció, concretament el 52,8%. El segell és una eina de rendició de comptes, la seva certificació, a través d’un comitè avaluador independent, avalua les entitats i els productes i al mateix temps proposa recomanacions i accions de millora.

Aquesta xifra insòlita facilita un dels seus objectius: “Reivindicar l’assegurança ètica com un instrument comunitari basat en la transparència i que reporta uns beneficis socials a la comunitat”, tal com expliquen des d’Arç Cooperativa.

Impuls a les finances ètiques

Malgrat que l’assegurança ètica i solidària es troba lluny d’assolir les xifres del sector assegurador convencional, el seu creixement és continu. El 2020 les entitats asseguradores i mutualitats registrades amb el segell EthSI van gestionar al voltant de 4,4 milions d’assegurances, el que suposa un 2,7% del total del sector assegurador. En l’àmbit de la mediació, les dades de l’últim Baròmetre de les Finances Ètiques mostren com les corredories d’assegurances certificades ja gestionem al voltant de 24.000 assegurances que suposen un volum total de 14 milions d’euros en primes intermediades: “Des d’Arç Cooperativa continuarem esforçant-nos, des de la nostra posició com a mediadores, per avançar en aquesta transició cap a l’assegurança ètica i solidària. Seguirem treballant per oferir productes de companyies i mutualitats certificades sempre que sigui possible, apostant per aquelles entitats socialment responsables i transparents”, conclouen.