06 / 03 / 2018

Tecnologia lliure per promoure l’economia social

Avui en dia, sembla difícil navegar o construir projectes digitals al marge dels grans gegants tecnològics, coneguts com a GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft). No obstant això, cada cop més activistes digitals i organitzacions, com la cooperativa Jamgo, animen a allunyar-se d’aquestes grans companyies i a optar pel programari lliure.

Promoure l’ús de la tecnologia lliure i oberta és un dels objectius d’aquesta cooperativa tecnològica i sòcia del grup Ecos.Per això, treballen amb programari lliure tant internament com amb projectes externs. “Les entitats de l’ESS estan prenent consciència de la necessitat d’avançar cap al codi lliure perquè promou els mateixos principis que elles defensen”, reconeix Martha Gómez, sòcia de Jamgo. De fet, la cooperativa forma part del grup promotor del Commons Cloud, un projecte en fase incipient que vol oferir una plataforma col·laborativa en línia, respectuosa amb la privacitat i la propietat de les dades dels usuaris, que funcioni com a alternativa a les plataformes de software privatiu com Google Drive.

Recentment, Jamgo ha desenvolupat les plataformes web de Balanç Social i Pam a Pam, dos projectes que ja funcionen, però amb els quals s’està treballant per tal que el codi web sigui públic sota el paradigma de l’OpenSource (codi obert). Mitjançant el codi obert, aquests webs es podran compartir amb la comunitat, que el podrà copiar, modificar i, fins i tot, millorar, esdevenint així eines del procomú. Les dues comptem amb la participació de Coopdevs, associació que impulsa solucions tecnològiques de codi obert i llicència lliure per fomentar i promoure l’economia social.

Jamgo també està dissenyant i programant els llocs web del col·lectiu d’arquitectes Volta i l’ESPLAC i es troba immersa en el desenvolupament d’un catàleg d’entitats de l’ESS, un projecte que executen en intercooperació amb Ilabso i MésOpcions.