Arç lidera la creació del protocol per facilitar el voluntariat durant la crisi sanitària

La cooperativa Arç, sòcia del Grup ECOS, juntament amb La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), ha establert un nou protocol per facilitar i promoure l’acció de les xarxes de voluntariat arreu del territori, tot garantint la cura i la seguretat de les persones que hi intervenen i la seva cobertura d’assegurança d’una forma més eficaç i de fàcil gestió.

Aquesta actuació, avalada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, s’ha dut a terme perquè, fins al moment, les xarxes de suport i voluntariat estaven realitzant la seva tasca sense la protecció legal d’una entitat constituïda formalment i sense cap protocol que permetés la lliure circulació per dur a terme l’acció voluntària a  peu de carrer.

Documentació necessària

Segons aquest nou protocol, per tal de garantir la lliure circulació i els drets i deures de les persones voluntàries, les xarxes de suport hauran de disposar de la següent documentació:

  • Certificat que justifiqui la mobilitat de les persones voluntàries que s’haurà de lliurar a l’autoritat competent quan sigui sol·licitat. La Generalitat ha elaborat un model de certificat descarregable que és vàlid tant per a les persones que realitzen voluntariat en nom d’entitats sense ànim de lucre, com les que ho fan a través de xarxes de suport que s’han creat específicament per la crisi sanitària.
  • Document de compromís i de drets i deures entre la persona voluntària i l’entitat que donarà cobertura a la xarxa. El Secretariat el facilitarà a les xarxes que s’hi acullin. En el cas de les entitats de proximitat hauran d’adaptar el model que es farà arribar des del CAB.
  • Assegurança per les persones voluntàries que durant aquest període de confinament actuïn sota la xarxa. En el cas que l’entitat necessiti suport o no disposi de cobertura d’assegurança de voluntariat, cal que contacti amb el CAB perquè doni suport en els diferents aspectes legals i documentals. Les xarxes interessades poden contactar amb el CAB a associacions@cab.cat.

Les xarxes han de fer ús prioritàriament del Secretariat Català pel Voluntariat Social, entitat membre de la FCVS que dona cobertura legal a aquells grups que no estan constituïts formalment.

Les xarxes interessades poden contactar amb la FCVS a info@voluntaris.cat i tota la informació sobre el protocol la podeu trobar aquí.

Des d’Arç Cooperativa consideren que la intercooperació entre la societat organitzada, l’economia social i l’administració d’allò públic “és una estratègia necessària per superar aquest moment i, més enllà, per reconstruir els vincles socials i cívics que impulsin un nou marc de convivència”, tal com expliquen en un comunicat al seu web. Arç Cooperativa, Previsora General i Agrupació AMCI proveeixen sense cap cost el programa d’assegurances per aquesta iniciativa. Totes tres organitzacions són operadores asseguradores de l’Economia Social i tenen la certificació EthSI d’assegurança ètica i solidària.