Última trobada de la Xarxa de pols cooperatius i d’ESS

El passat dimarts 15 de novembre la Xarxa de pols cooperatius i d’economia social i solidària va celebrar l’última trobada de les seves participants. Com ja us hem anat explicant, aquest projecte és una xarxa impulsada per vuit espais cooperatius de diversos territoris que té per objectius la coneixença mútua entre aquests espais i la creació d’un marc compartit on es generin projectes comuns, dinàmiques, on es puguin mancomunar recursos i des d’on es puguin enfortir els pols cooperatius que s’estan creant arreu del territori. La xarxa està promoguda i finançada per la Generalitat de Catalunya – Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

La darrera trobada va tenir lloc a Cal Temerari, un equipament cultural, social i cooperatiu ciutadà que té l’objectiu de potenciar la participació i fomentar iniciatives socials i transformadores a Sant Cugat.

La sessió va començar amb una roda per explicar en quin moment es troba cadascun dels pols cooperatius i quin serà el seu grau d’implicació i compromís amb la xarxa, així com fer una valoració global de com ha anat el projecte fins el moment i com l’ha sentit cadascuna.

En la segona part de la trobada les participants han dedicat un temps a definir el model de governança i de coordinació de la Xarxa, han anat marcant la definició de tasques i rols i han començat a traçar el pla de treball, prioritzant les accions a dur a terme en els pròxims mesos. La voluntat és continuar treballant plegades i aconseguir que la xarxa creixi i s’estengui per tot el territori.

Si voleu més informació sobre la Xarxa de pols cooperatius i d’ESS, podeu trobar-la aquí.