Un full de ruta del moviment de l’ESS en context de crisi socioeconòmica

El Pla d’Acció de l’Economia Social i Solidària davant la crisi, impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), segueix prenent forma. Es tracta d’una eina per fer front al context generat per la COVID19 des de l’economia social i solidaria i del qual ja es va presentar la primera branca, adreçada a les administracions públiques.

Ara, la segona fase del pla proposa un seguit de mesures adreçades a entitats, col·lectius i persones que formen part del moviment de l’ESS. Aquest full de ruta s’ha elaborat amb les aportacions de totes les comissions, xarxes locals i sectorials de la XES i està format per tres grans eixos de treball: el d’incidència política, el de canvi socioeconòmic i el d’apoderament sociocomunitari. Dins d’aquests eixos es despleguen 11 línies estratègiques i un total de 39 accions concretes molt diverses, amb objectius com promoure la intercooperació; enfortir les cures a la base social; posicionar la XES com a referent en aspectes socials i econòmics; donar visibilitat i rellevància a les iniciatives i xarxes comunitàries sorgides per fer front a la crisi o fer una campanya de sensibilització per consumir ESS, entre molts altres objectius i propostes.

Les mesures s’han treballat arrel d’una feina prèvia d’anàlisi de les oportunitats i reptes que es preveu que sorgiran i s’aguditzaran els pròxims mesos, tals com els canvis en els marcs culturals i de les estructures de poder; la caiguda i reconversió de l’economia i les possibilitats d’emancipació i apoderament social a partir de l’autoorganització ciutadana i el reforç de les comunitats.

Les 39 propostes ja s’han compartit amb la base social de la XES, tant a través de les comissions de treball, com amb la Plataforma de participació en línia Decidim, i ara és el torn de les entitats i persones que formen part de l’ESS, que ja poden participar de les comissions i àmbits de treball que estan posant fil a l’agulla amb les diferents accions. Si esteu interessades a participar, podeu contactar amb la XES a través del seu correu.

A continuació, recollim les 11 línies estratègiques que es desenvolupen al #PlaAccióESS adreçat al moviment de l’ESS i aquí podeu consultar el document complet.

1) Diagnosi i seguiment de l’impacte de la crisi sobre el teixit de l’ESS

2) Incidència política per canviar el model socioeconòmic

3) Cohesió interna del moviment

4) Creació de coneixement que reforci el vincle teoria-pràctica

5) Intercooperació per aprofitar recursos, ser més eficients i guanyar escala

6) Donar visibilitat a les organitzacions de l’ESS i als seus productes i serveis

7) Impuls del Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària

8) Acompanyament i formació per a la reorientació de l’activitat pel context de crisi

9) Reforç del mercat de treball de l’ESS

10) Aproximar el teixit de l’ESS a pimes i a autònoms, especialment al petit comerç

11) Suport i potenciació d’iniciatives sociocomunitàries i els mecanismes no econòmics de suport mutu.