Com és un habitatge passiu i ecològic? Set claus per descobrir-ho amb Celobert

Segur que darrerament heu sentit a parlar de les cases passives, però què són i què les diferencia d’altres edificis? La nostra sòcia Celobert, cooperativa d’arquitectura, enginyeria i urbanisme, ens dona algunes claus per entendre la importància d’aquest tipus d’habitatges que destaquen per ser eficients, càlids i saludables

De què estan fetes?

Quan parlem de cases passives i ecològiques estem parlant de cases que tenen molt baixa demanda energètica (passives) i que, alhora, estan construïdes amb materials respectuosos amb el medi ambient (ecològiques). Cal que el cost energètic de produir els materials sigui mínim. Per exemple, la fusta requereix menys energia per fabricar-se que el ferro, el formigó o l’alumini, que en requereixen molta.

Confort tot l’any

La casa totalment passiva no necessita elements actius, és a dir energia suplementària, per assolir el grau de confort òptim a qualsevol època de l’any. Com més passiva sigui una casa, menys energia (de la xarxa o renovable) necessitarà, i com menys elements externs necessiti (radiadors, aires condicionats…), més sensació de confort oferirà.

Geometria i aïllament tèrmic

Una casa compacta, és a dir, amb poca superfície de façanes i coberta, minimiza la pèrdua energètica.  També és important el control solar, és a dir pensar l’edifici de manera que puguem aprofitar la radiació solar quan necessitem calor i deixar-la fora quan ens en sobri. Aquí entra en joc l’aïllament tèrmic: la pell de l’edifici ha d’estar tan aïllada com sigui possible per tal que a la temperatura de dintre li costi molt sortir cap a fora i que a la de fora li costi entrar dins.

Can Lluci

Hermètiques, però ventilades

Les cases s’han de fer el més hermètiques possibles, no només pel que fa a les finestres sinó també pels passos d’instal·lacions, les caixes de persianes i tots els punts on es fan forats. Però, per evitar problemes de transpirabilitat i condensacions, és fonamental que l’hermeticitat vagi associada a la ventilació controlada: o bé natural, a través de la ventilació creuada per exemple, o bé mecànica a través d’un sistema de ventilació de doble flux

Mínima petjada ecològica durant totes les etapes de l’edifici

La construcció s’ha de realitzar amb un mínim consum d’energia i una mínima producció de residus en obra. En aquest sentit, la industrialització de parts de l’obra en taller i la construcció en sec acostuma a requerir molta menys energia i per tant és més ecològica. També cal valorar que l’edifici sigui fàcilment desmuntable i reutilitzable i que generi el mínim de residus en el moment en què s’hagi de deconstruir o se li acabi la seva vida útil. No hi ha construccions eternes!

Cases saludables i feministes

L’espai tancat on vivim i treballem ens embolcalla durant aproximadament el 90% del temps i cal tenir en compte les seves condicions de biohabitabilitat. La nostra salut es pot veure afectada tant per factors externs (presència de gas radó) com interns (toxicitat d’algunes pintures o acabats). L’accessibilitat i configuració d’un espai també poden limitar la nostra salut i la dels altres: espais flexibles adaptats a diferents persones i etapes vitals o tenir suficient espai d’emmagatzematge poden ser factors que contribueixin al nostre benestar.

L’eficiència energètica, l’ecologia i la salut, són tres conceptes que van de la mà i que col·laboren uns amb els altres. 

Estalvi energètic

El fet de construir cases que mantenen unes condicions atmosfèriques òptimes, minimitzant la pèrdua de calor, fa que es maximitzi l’estalvi energètic. Tot i que la inversió inicial de fer una casa passiva i ecològica pugui ser un 10% més alta que una casa tradicional, aquesta inversió es recupera a mig-llarg termini (7-10 anys) a través de l’estalvi energètic que suposa.

En resum, es tracta d’un tipus d’edificació centrada en les persones i pensada per combatre l’emergència climàtica. 

Casa Greta de Celobert cooperativa-1

Casa Greta

Impluvium, un habitatge passiu i ecològic a Terrassa

Impluvium és una casa que Celobert ha projectat a Terrassa. Un habitatge passiu i ecològic en construcció: “L’edifici tindrà un balanç gairebé nul entre producció i consum energètic i s’ha construït amb materials d’origen orgànic com la fusta”, expliquen les companyes de Celobert. 

El pròxim 29 de juny a les 11h es podrà visitar aquest edifici. La visita s’adreça a particulars que vulguin conèixer el procés d’autopromoció d’una casa d’aquestes característiques, els seus principals avantatges i funcionament. L’edifici està en construcció i s’aprofundirà en alguns aspectes constructius,però no es tracta d’una visita tècnica sinó que va dirigida a un públic no especialitzat.

Si us interessa visitar l’Impluvium, apunteu-vos aquí