ECOS ja compta amb un Protocol d’antiassetjament

Amb l’objectiu de prevenir i detectar qualsevol situació de desigualtat, discriminació o violència contra les dones i les persones amb identitats de gènere i opcions sexuals no normatives, hem elaborat el Protocol per la prevenció, la detecció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i lgtbi-fòbic del Grup ECOS i de les seves sòcies amb la col·laboració d’Equilatera Cooperativa.

Hem treballat el text des d’un grup de treball format per Laura Huguet (Opcions), Mireia Iglesias (L’Apòstrof), Guernica Facundo Vericat i Sandra Barrera Navarri (equip tècnic d’ECOS) i la Comissió Permanent formada per Eli Miralles (Nusos), Carme Giménez (L’Apòstrof) i Noelia Sotus (Etcèteres): “Amb aquest protocol abordem qualsevol situació d’assetjament que es pugui produir dins del Grup ECOS. Cada cooperativa té una persona de referència que serà l’encarregada de posar en marxa el dispositiu d’abordatge (quan calgui). A més, en el Protocol es posa èmfasi en la protecció de la persona que hagi comunicat una situació d’assetjament, en la privacitat de les dues parts i en l’aplicació de mesures reparadores.”, explica la Mireia.

El Protocol compleix amb els requisits d’adhesió establerts per la Xarxa d’Economia Solidària: d’una banda, treballar en favor de la prevenció i crear i legitimar els espais necessaris per tractar qualsevol situació d’assetjament que es pugui produir en el si de la cooperativa i, de l’altra, elaborar i aprovar un protocol propi amb els requisits mínims que estableix el protocol de la XES, en matèria de prevenció i actuació davant d’un cas d’assetjament.

A través del protocol, s’estableixen un seguit de línies d’acció, i les partides pressupostàries corresponents, necessàries per tal de realitzar les mesures de detecció i preventives per evitar qualsevol situació d’assetjament dins d’ECOS, tant en els espais participats –assemblees, comissions, projectes– , com en els locals i espais compartits i en el si de les entitats sòcies. A més, ECOS crearem una comissió d’abordatge ad hoc per al desenvolupament del protocol davant de qualsevol situació d’assetjament.

Algunes de les mesures preventives són la realització d’accions formatives que garanteixin la difusió del document de manera interna, la realització d’enquestes periòdiques de detecció de risc d’assetjament i la realització d’observacions periòdiques de reunions i espais de decisió. També es preveuen mesures correctores, protectores, reparadores i disciplinàries o sancionadores.

Amb aquesta eina, volem continuar mantenint-nos en estat d’alerta i constant revisió de les pràctiques, missatges i comportaments que contribueixen a perpetuar els models heteropatriarcals i les desigualtats que aquests generen.